Χαρακτική

Είναι η τέχνη της εγχάραξης σχεδίων και συμβόλων σε μια επιφάνεια, η οποία κατόπιν θα χρησιμεύσει ως πλάκα για την παραγωγή αντιτύπων σε χαρτί. Το έργο (αντίτυπο σε χαρτί ή άλλο μέσο) που δημιουργείται κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλείται χαρακτικό. Ανάλογα με το υλικό της πλάκας, γίνεται λόγος για ξυλογραφια (χαρακτική στο ξύλο), για χαλκογραφία (χαρακτική στον χαλκό ή και άλλο μέταλλο), λιθογραφία (χαρακτική στην πέτρα).